Parläsning

Vi har parläsning ca 20 minuter varje dag, idag tog jag hjälp av två barn för att alla skulle få syn på  hur det kan fungera om de som parläser stöttar varandra. Först samtalade vi om vad en bra läsare gör. Sedan började läsparet att läsa en mening var och då fick de andra barnen reflektera över vad de gjorde för att hjälpa/stötta varandra. Det blev så bra!

ex. på reflektioner:

 •  hon hjälper till med det svåra ordet!
 • de lyssnar på varandra.
 • de visar vart den andra ska börja läsa.
 • de säger snällt om de blev fel.
 • de samarbetar!

Med det här hoppas jag att fler läspar fått strategier för hur de kan göra!

//Britt-Marie

Motivationstrappa

Vi har idag pratat om att det är viktigt att kämpa, vi var överens om att det inte är bra att sitta på det nedersta trappsteget och tjura!

information v.4

Hej!

Då har åter en vecka snart gått. Först vill jag tacka er för att Ni hjälper och stöttar med läxor och att Ni ser till att barnen har med sig det de behöver till skolan! Nu har nästan alla barn en eller två föräldrar som prenumererar på bloggen och då är jag säker på att Ni får information från mig. Idag fick alla hem en läxa, en text att läsa och svara på frågor med hela meningar och ett matematikpapper med den kommutativa lagen (vi saknade någras röda läxmappar). Läxan ska tillbaka på onsdag nästa vecka. Jag hade hoppats på att den nya läseboken hade kommit till i dag men det gjorde den givetvis inte, så därför fick det bli lösa blad.

Vad har vi arbetat med:

Engelska:

 • What`s your name? My name is..                                                                       räkna till 10

Svenska:

 • Vi ”parläser” varje dag ca.20 min. be barnen berätta hur det går till!
 • Vi har bekantat oss med de olika lässtrategierna, Spågumman som förutspår vad som kommer att hända, detektiven som ger oss strategier om vi kan göra om vi inte förstår ett ord eller en fras, konstnären som hjälper oss att kunna se inre bilder när vi läser och cowboyen som sammanfattar det vi läst om.
 • Vi skriver gemensamma texter på tavlan, tex. vi har sammanfattat ett kapitel ur Sandvargen.
 • vi har skrivit en lista med A-ord (minst 8) och fyra meningar på iPaden.
 • på torsdagar har vi läsgrupper, barnen är indelade efter läsnivå (ca 6 barn/grupp). aktiviteterna är läsa och samtala om texten tillsammans med mig, skrivträna (forma bokstäver) tillsammans med David, skriva meningar  till bild tillsammans med Carina (att skriva med små bokstäver, börja med stor bokstav och avsluta med punkt samt ha mellanrum mellan orden), den fjärde gruppaktiviteten är att skapa med plusplus.

Några arbeten!

Matematik:

 • uppdelning av talen 6-10, ex 0-6=6, 1+5=6, 2+4=6 osv.
 • addera med tre termer, ex. 3+2+1
 • subtrahera med tre termer ex. 6-3-2
 • räkna med pengar
 • kontrollera svaret ex, om 6-4=2 så är 2+4=6
 • vilken term fattas ex. 2+_=4

So:

 • Vi har tittat på lilla aktuellt och sedan sammanfattat/återberättat en nyhet tillsammans på tavlan. Den har de sedan fått skrivit av i sin berättarapp på iPaden.

Nästa vecka:

Läxan tillbaka på onsdag.

Idrott på onsdag.

Vi går till biblioteket i Valsta på fredag.

Trevlig helg!

Britt-Marie

Hej!

I dag skickar jag med barnen en lapp ang. publicering, jag vet att några av er fyllt i en liknande i början av höstterminen men nu vill jag ha nya av er alla! Detta för att jag ska kunna lägga upp bilder på bloggen då barnen arbetar, samarbetar eller kanske uppträder och då måste jag ha ert godkännande.

Jag skickar också hem informationsbroschyren om Galaxskolan som jag hittade i ett skåp i klassrummet. Tror därför inte att ni fått hem den.

Hoppas att ni har överseende om det blir dubbelt men nu vill jag ha koll:)

Britt-Marie

Viktig information ang magsjuka

Hej!

Ni har säkert redan hört talas om att Steningehöjdens skola är stängd under måndag och tisdag sedan ett stort antal elever och personal hastigt insjuknat med kräkningar och magproblem, något som har fortsatt under helgen.

Men anledning av ovan och att vinterkräksjukan når sin peak under januari månad är det bra att påminnas om hur man kan minska risken för att själv bli smittad och undvika smitta andra.

Undvik att själv bli smittad

 • alltid tvätta händerna nogamed tvål och vatten, framför allt före måltider och efter toalettbesök. Det räcker inte att använda handsprit, eftersom handsprit inte påverkar viruset som sprider vinterkräksjuka
 • använda flytande tvål och pappershanddukar på ställen där många samlas, till exempel skolor, förskolor, arbetsplatser och andra offentliga miljöer.
 • undvika att besöka magsjuka personer.

Undvik att smitta andra

Du kan minska risken för att smitta andra genom att:

 • tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • inte laga mat åt andra
 • vara extra noga med din personliga hygien
 • inte vara på platser där du kan smitta andra

En bra regel vid vinterkräksjuka är att stanna hemma 48 timmar efter sista symtom innan man går tillbaka till arbete, skola eller andra aktiviteter för att minska smittspridning.

Birgitta Asplund

Barn-och elevhälsoenheten

Veckoinfo v.3

Hej!

Då har nästan en vecka gått och oj vad vi har hunnit med mycket arbete! Som jag skrev tidigare så är det en god stämning i klassen. Det kommer nu vara en period då vi koncentrera oss mycket på svenska och matematik, vi ska nog hinna med en del so, no, musik och engelska också. Jag skickade hem matematikboken i onsdags med en lapp med sidor barnen kunde arbeta med hemma. De behöver givetvis inge göra alla, men lappen fungerar bra i skolan också. Vi kommer att göra så nu att jag har genomgångar i matematiken och sedan kommer de att arbeta med två aktuella sidor och är det inga problem med dem så hoppar vi över öva och pröva sidorna för att komma framåt. Viktigt att boken kommer tillbaka till skolan dagen efter då vi måste arbeta här också.

Vad har vi arbetat med:

svenska

 • Vi har skrivit om oss själva i boken om mig själv på iPaden
 • Vi har även skrivit en kortare berättelse även den på iPaden.
 • Vi tränar på att skriva bokstäverna rätt.
 • Vi har skrivit meningar till bild och då tänker vi på kunskapsmålen, stor bokstav och punkt och mellanrum mellan orden.
 • Högläsning, ”Mördarkattens återkomst”, be barnen berätta!

Matematik

 • Fler än och färre än samt lika mycket, >,<,=
 • Talkamraterna 1-5 (vi har tittat på addera med holger på youtube)
 • Adddition
 • Subtraktion

Vi har nu magsjuka som härjar, framförallt i 1B men det är nära till hands att även vi blir drabbade! Även ett fall av vattkoppor finns.

Barnen kommer att ha idrott på onsdagar som tidigare. Jag har berättat för barnen att vi inte kommer att ha den extra idrottslektionen (som är flyttad till torsdagar) till att börja med då vi behöver arbeta ikapp! Givetvis är det viktigt med rörelse, men vi försöker att få till lite varje dag i stället.

Jag har beställt en ny läsebok som heter ”Den magiska kulan” (ABC-klubben), så fort den kommer är det tänkt att den kommer hem på torsdagen och ska tillbaka tisdagen efter.