Om

 

Syftet med bloggen:

 Vår tanke med bloggen är att den ska synliggöra det vi arbetar med i skolan, i vårt klassrum och i skolans närmiljö. Bloggen hjälper oss att visa och tydliggöra vårt arbete för eleverna, lärare och för föräldrar.

Bloggen är där vi lägger upp veckobrev, fotografier, filmer, delar av våra aktiviteter och annan viktig information.

Vår blogg är tänkt att följa elevernas skolgång och att få den till deras blogg och få eleverna mer och mer delaktiga i innehållet och få elever till producenter.

Vi har döpt vår blogg till galaxens09 för att vi är galaxen och eleverna är födda 09 och bloggen kommer följa dem upp i årskurserna.

 Vår pedagogiska koppling

I Lgr11 står det att: ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” vi tror att denna blogg är ett sätt att nå målet.

Upphovsrätt:

Alla bilder och filmer på bloggen är våra egna. Om vi skulle använda någon annans bilder frågar vi om tillåtelse. På pixabay kan vi hämta bilder då alla bilder och filmer på Pixabay släpps fritt från copyright under Creative Commons CC0

Alla som medverkar i våra filmer/bilder har givit sin tillåtelse till publicering.

Om ni ser något spännande på vår blogg som ni vill använda eller sprida vidare får ni gärna göra det. Men om ni vill använda våra bilder eller texter vill vi att ni frågar först.

Tävling:

Visst vore det roligt att vinna, men huvudsyftet är dock fortfarande att eleverna så småningom blir mer delaktiga i att synliggöra sina kunskaper och sin utveckling samt att deras föräldrar får en inblick i det vi gör så att samtalen om vad vi gör och lär i skolan blir mer djupa! Skulle vi vinna skulle pengarna gå till att göra något roligt tillsammans.